22 Eylül 2008 Pazartesi

Java ile Browser Tipi Kontrolü

Jsp sayfalarınızda, sayfayı görüntüleyen kullanıcının browser tipini aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz:

String ua = request.getHeader( "User-Agent" );
boolean isFirefox = ( ua != null && ua.indexOf( "Firefox/" ) != -1 );
boolean isMSIE = ( ua != null && ua.indexOf( "MSIE" ) != -1 );
response.setHeader( "Vary", "User-Agent" );

Ayrıca bakınız:

request:HttpServletRequest

Hiç yorum yok: